Poniedziałek 26.07.2021 
 
Wyszukaj
 
 Aktualności  Oferta i cennik  Narzędzia  Pomoc  O firmie
FAQ: serwery wirtualne
FAQ: konta pocztowe
FAQ: karty kredytowe
FAQ: Antyspam
Słownik terminów
 i zwrotów tech.
Przeszukaj stronę
Pliki
Oto kilka informacji o używanym przez nas filtrze antyspamowym. Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas.
 • Co to jest spam?
 • Co to jest system antyspamowy?
 • Jak działa antyspam w Cavern?
 • Co to jest biała lista?
 • Co to jest Wymagana punktacja?
 • Do czego służy opcja Języki preferowane?
 • Czy używając filtra antyspamowego nie zginie mi poczta, którą chciałabym otrzymać?
 • Czy filtr antyspamowy wyeliminuje cały spam przychodzący na moje konto?
 • Jak skonfigurować program pocztowy, żeby filtrował listy oznaczone jako spam?

  Co to jest spam?
  Spam jest to niezamówiona i niechciana poczta elektroniczna. Spam zawiera najczęściej oferty i reklamy firm, łańcuszki szczęścia itp. Niestety listy te są zazwyczaj kierowane do olbrzymiej liczby odbiorców bez wcześniejszego sprawdzenia, czy są oni zainteresowani otrzymywaniem takiej poczty. Odbieranie takich listów to w większości przypadków strata czasu.

  Co to jest system antyspamowy?
  System antyspamowy pozwala wykrywać i eliminować z poczty niepożądane listy (spam) przed ich przeczytaniem przez odbiorcę.

  Jak działa antyspam w Cavern?
  Nasz system antyspamowy oparty jest o Spamassassina. Jeden z najbardziej rozwiniętych systemów antyspamowych na świecie. System nie tylko sprawdza ,jak to było dotychczas, tak zwaną stop listę, czyli listę adresów znanych spamerów, ale analizuje również nagłówki i treść listu w poszukiwaniu znanych formatów, najczęściej używanych zwrotów, ustawień językowych itd. W sumie nasz system antyspamowy używa około 1000 reguł oceniających pocztę elektroniczną. Jeśli list pasuje do reguły system antyspamowy daje listowi punkty karne przyporządkowane do reguły. Jeśli suma punktów zebranych przez list będzie równa lub większa liczbie ustawionej w polu Wymagana punktacja, list zostanie uznany za spam. Wyjątkiem od tej reguły jest poczta przychodząca od nadawców, których adresy znajdują się na białej liście. Poczta od tych nadawców nie jest testowana przez filtr antyspamowy.

  Co to jest biała lista?
  Biała lista to lista nadawców, których listy nie będa testowane przez system antyspamowy. Biała lista stworzona jest z myslą o przypadkach,w którzy nadawcy mają zgodę na przesyłanie ofert, które noramlnie były by uznane za spam.

  Co to jest Wymagana punktacja?
  Wymagana punktacja to minimalna liczba punktów, którą musi dostać list, żeby został uznany za spam. Zbyt mała wartość tego parametru spowoduje, że więcej listów zostanie uznanych za spam, zbyt duża wartoś spowoduje przedostawanie się przez filtr większej ilości poczty niechcianej. Ocywiście większa wrtość to mniejsze ryzyko uznania za spam listu, który nas interesuje ale i więcej pracy przy przegladaniu spamu.

  Do czego służy opcja Języki preferowane?
  Dzięki ustawieniom w tej opcji filtr antyspamy może skuteczniej filtrować spam poprzez sprawdzenie, czy język, w którym napisany jest list należy do listy języków preferowanych przez użytkownika. Dla użytkownika, który umieści na tej liście tylko język polski i angielski, listy napisane po rosyjsku, chińsku czy arabsku bedą dostawały dodatkowe punkty zwiększające szansę na uznanie ich za spam. Warto więc wybrać te języki, w których przwidujemy prowadzić korespondencję.

  Czy używając filtra antyspamowego nie zginie mi poczta, którą chciałabym otrzymać?
  Nasz filtr przegląda zawartość listu i na jego podstawie ocenia czy list jest czy nie jest spamem. Może się więc zdarzyć, że list, na który czekamy zostanie uznany za spam. Z tego powodu nasz filtr antyspamowy został wyposażony w różne tryby akcji na list, który został uznany za spam oraz w białą listę, która umożliwia ominięcie filtracji listom pochodzącym od wybranych przez użytkownika nadawców.

  Czy filtr antyspamowy wyeliminuje cały spam przychodzący na moje konto?
  Filtr antyspam nie daje 100% pewności, że spam zostanie wykryty. Zmniejsza natomiast liczbę listów nie chcianych jakie będą docierały do odbiorcy. Nasze testy przeprowadzone na 1000 listów uznanych przez nas za spam wykazały, że ponad tylko 50 zostało przez nasz filtr przepuszczone. Daje to skuteczność na poziomie 95%.

  Jak skonfigurować program pocztowy, żeby filtrował listy oznaczone jako spam?
  Jeśli w filtrze antyspamowym Akcja ustawiona jest na Raport Filtr będzie przesyłał pierwsze 4 kB listu uznanego za spam do adresata. List taki przed oryginalnym Tytułem będzie miał dołączony napis [SPAM]. Dzieki temu napisowi uzytkownik może filtrować na swoim komputerze listy uznane jako spam do puźniejszego ich przejrzenia. Poniżej załączmy opis sposobu konfiguracji kliku popularnych programów pocztowych:

  Eudora
  1. W głównym menu Eudory należy rozwinąć menu Tools a następnie wybrać opcję Filters
  2. Kliknąć przycisk New znajdujący się w dolnym lewym rogu okna.
  3. W polu Header wybrać opcję Subject:
  4. Poniżej w polu po prawej stronie wybrać starts with a w polu obok wpisać [SPAM]
  5. Poniżej (w części Action) w pierwszym lewym polu wybrać Transfer To
  6. Kliknąć w przycisk po prawej stronie od pola z wybranym Transfer To i z menu wybrać opcję New
  7. W oknie, które zostanie otwarte, w polu Name the new mailbox: wpisać SPAM a następnie NIE ZAZNACZAJĄC pola Make it a folder kliknąć klawisz OK.
  8. Zamknąć okno Filters krzyżykiem w górnym prawym rogu okna.
  9. Zatwierdzić zmiany klikając klawisz YES (TAK) w oknie potwierdzenia operacji.

  Netscape
  1. W głównym menu Netscape należy rozwinąć menu Tools a następnie wybrać opcję Message Filters...
  2. Kliknąć przycisk New...
  3. Nadać filtrowi nazwę (np.: Antyspam) a następnie wybrać Subject, contains i wpisać [SPAM]
  4. W części Perform this action wybrać Move to folder a następnie kliknąć przycisk New folder
  5. Wpisać SPAM w polu name the new folder i kliknąć przycisk OK.
  6. Zamknąć okno Message Filters krzyżykiem w górnym prawym rogu okna.

  Outlook Express
  1. W głównym menu Outlook Experss należy rozwinąć menu Narzędzia a następnie wybrać opcję Reguły wiadomości a po rozwinięciu listy wybrać Poczta.
  2. W oknie Reguły wiadomości kliknąć przycisk Nowa...
  3. W otwartym oknie Nowa reguła poczty w sekcji 1. Wybierz warunki dla tej reguły: zaznaczyć opcję Kiedy w polu Temat znajdują się określone wyrazy
  4. W sekcji 2. Wybierz akcje dla tej reguły zaznaczyć opcję przenieś ją do folderu
  5. W sekcji 3. opis reguły kliknąć podkreślony tekst: znajdują się określone wyrazy a następnie w oknie Wpisywanie określonych wyrazów w górnym polu wpisać [SPAM] i kliknąć przycisk Dodaj a następnie OK
  6. W sekcji 3. opis reguły kliknąć podkreślony tekst: folderu a następnie w oknie Przenoszenie kliknąć przycisk Nowy folder.
  7. W oknie Nowy folder wpisać SPAM i kliknąć przycisk OK W oknie Przenoszenie zostanie zaznaczony folder SPAM.
  8. Kliknąć OK w oknie Przenoszenie
  9. W oknie Nowa reguła poczty w sekcji 4. Nazwa reguły wpisać nazwę (np. Antyspam)
  10. Zamknąć okno Nowa reguła poczty klikając przycisk OK
  11. Zamknąć okno Reguły wiadomości klikając przycisk OK

TuxNet Sp. z o. o.   koresp. ul. Wołoska 82a m. 12,   02-507 Warszawa,
tel +48 608 288 588