Niedziela 25.07.2021 
 
Wyszukaj
 
 Aktualności  Oferta i cennik  Narzędzia  Pomoc  O firmie
FAQ: serwery wirtualne
FAQ: konta pocztowe
FAQ: karty kredytowe
FAQ: Antyspam
Słownik terminów
 i zwrotów tech.
Przeszukaj stronę
Pliki
Oto kilka objaśnień dla skrótów/sformułowań używanych na naszych stronach.
Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas.

Administrator serwerów wirtualnych VAdmin
Jest to narzędzie pozwalające na zarządzanie swoim serwerem wirtualnym bądź kontem pocztowym. W ramach administratora można między innymi:

  • zakładać, usuwać i modyfikować użytkowników. W ramach modyfikacji można ustawić nowe hasło, sztywny limit dyskowy (quota), antywirusa, antyspam (dodawanie spamerów), przekierowanie poczty, telefon dla powiadomień SMS, autoresponder;
  • zakładać, usuwać i modyfikować aliasy pocztowe i multialiasy;
  • zarządzać prawami użytkowników. Każdemu użytkownikowi można nadać lub zabrać dowolne prawo, np. zmianę własnego hasła;
  • zmieniać ustawienia serwera w tym zachowywanie starych logów serwera, generowanie statystyk, właściciela strony www i plików ftp, sztywny limit dyskowy (quota) itp.;
  • zobaczyć aktualne informacje o serwerze (ilość kont pocztowych, zajęte miejsce na dysku przez serwer, zajętość każdego konta osobno, zajętość łącza itd.);
  • zakładać, usuwać i modyfikować podstrony serwera (w poddomenach swoich domen);
  • zakładać, usuwać i modyfikować zadania wirtualnego crona;
  • używać kreatora stron www;
  • administrować sklepem.

Adres IP
Jest tu unikalny numer (identyfikator) nadawany kompuerowi w sieci Internet. Zapisywany jest jako cztery numery z przedziału 0-255 rozdzielone kropkami. Np. adres serwera www.cavern.pl to 195.205.236.1. Ponieważ trudno jest zapamiętać taki adres, stosuje się nazwy zwane domenami. I tak nazwa www.cavern.pl rozwiązuje się do w/w adresu IP. Za obsługę domen i nazw odpowiadają serwery nazw (DNS).

Alias pocztowy
Jest to inna nazwa dla konta pocztowego. Jedno konto (skrzynka) może mieć wiele takich nazw. Np. jeśli posiadamy konto ktos@domena.pl, i nadamy temu kontu alias ktos.inny@domena.pl, to będziemy mogli wysyłać listy na obydwa adresy. Poczta w obu przypadkach zostanie dostarczona do skrzynki ktos@domena.pl. Odbieramy całą pocztę z tej właśnie skrzynki.
Stosowane są również multialiasy bądź dystrybucje poczty. Oznacza to dokładnie tyle, że alias może dystrybuować pocztę do wielu kont pocztowych. Możemy założyć alias biuro@domena.pl i pocztę wysyłaną na taki adres dostarczać na wszystkie firmowe konta pocztowe.

Anonimowy FTP
Jest to specjalny użytkownik na serwerze FTP, na którego każdy może się zalogować do serwera (nie ma ustawionego hasła). Dzięki temu można na serwerze zostawić pliki, które będą ogólnie dostępne w internecie.

Autoresponder (Responder)
Jest to możliwość wysłania automatycznej odpowiedzi na przychodzący email. Treść takiej odpowiedzi można sobie dowolnie edytować. Autoresponder jest przydatny, jeśli nie można odbierać poczty (np. jesteśmy na wakacjach) i chcemy o tym poinformować ludzi przysyłających do nas listy.

Baza danych SQL
Jest to baza danych z dostępem do danych za pomocą języka zapytań SQL (tak jak Oracle czy MSSQL). Jeśli strona www jest interaktywna oraz musi zapisywać jakieś dane na serwerze (np. księga gości lub sklep internetowy), to baza SQL jest idealnym (i bezpeicznym) miejscem na trzymanie tych danych.

CGI (common gateway intreface)
Jest to sposób na pisanie stron www, które mają dynamiczny kod źródłowy HTML. Takie strony są generowane w wyniku działania programów, nazywanych skryptami CGI. Ponieważ stronę generuje program, może on pobierać od użytkownika parametry, i w zależności od nich generować różne strony www. Może on również łączyć się z bazami danych, odczytywać pliki zapisane na serwerze itd. (wszystkie czynności jakie może program wykonywać). Skrypty CGI mogą być napisane w prawie dowolnym języku programowania. Nasz serwer obsługuje te najpopularniejsze czyli: shell, perl, skompilowane C/C++/inne, oraz PHP.

CSS (cascade syle sheets/kaskadowe arkusze stylów)
Jest to rozszeżenie języka HTML. Styl określa wygląd strony www w przeglądarce klienta. Podmiana arkusza stylów może spowodować, że strona będzie wyglądać zupełnie inaczej, mimo że kod źródłowy pozostał niezmieniony.

Domena internetowa
Jest to nazwa typu twojafirma.pl określająca w jakiś sposób adres serwisu. Wpisując w przeglądarkę cavern.pl wpisujesz nazwę naszej strony www. Ta nazwa to właśnie domena. Twoja przeglądarka zamieni tę nazwę na adres IP i połączy się z tym adresem.
W ramach domeny można definiować poddomeny (np. poznan.twojafirma.pl) lub adresy (np. www.twojafirma.pl). Każda domena musi być utrzymywana (obsługiwana) na co najmniej dwóch serwerach nazw (DNS).

Filtr antyspamowy
Jest to filtr pozwalający zatrzymać dużą część niechcianej poczty, tzw. SPAMu. Nasz filtr korzysta ze sprawdzonego systemu Spam Assassin.

Forwarding / przekierowanie poczty
Jest to usługa pozwalająca przesyłać pocztę z danego konta na inny adres pocztowy. Na naszych serwerach opcjonalnie można taką przekierowaną pocztę zapisywać również do danej skrzynki.

FTP (file transfer protocol)
Protokól przesyłania plików w sieci Internet. Za jego pomocą można umieścić (lub zmienić) stronę www na naszym serwerze.

HTML (hypertext markup language)
Język znaczników (programowania) do tworzenia stron www. Właściwie wszystkie strony są zbudowane za pomocą tego języka, choć ostatnio coraz częściej pojawiają się strony, które nie są zbudowane za pomocą HTML (np. Flash, XML, Java). Pewnym rozszerzeniem HTMLa jest DHTML, czyli dynamiczny HTML. Wprowadzone rozszerzenia mają wpływ głównie na interaktywność strony www.

HTTP (hypertext transfer protocol)
Protokół przesyłania stron www z serwera do przeglądarki klienta. Jego bezpieczna odmiana bazująca na szyfrowanych połączeniach SSL nazywa się HTTPS.

IMAP
Jest to protokół odbierania poczty z serwera poczty. Serwer IMAP jest serwerem poczty przychodzącej (patrz też SMTP oraz POP3).
Nasz serwer IMAP obsługuje bezpieczne połączenia SSL.

Java
Język programowania, używany między innymi do tworzenia stron www (apletów Javy). Dzięki wykorzystaniu Javy, aplet jest uruchamiany na komputerze klienta, dzięki czemu interaktywne bądź multimedialne strony nie muszą być przeładowywane (robi to sam aplet, bądź komunikuje się z serwerem na żywo). W Javie jest napisana większość najlepszych chatów.

JavaScript
Język skyptowy interpretowany przez przeglądarkę. Zamieszczenie go w kodzie HTML zwiększa interaktywność stron www. Dzięki niemu można np. zweryfikować dane formularza zanim zostaną wysłane do jakiegoś skryptu CGI jako parametry.

Kreator stron www
Narzędzie, dzięki któremu nie trzeba pisać stron www samemu. Kreator sam wygeneruje stronę jaką będziesz chciał. Oczywiście nie wygeneruje stron używających baz danych, a tylko proste strony HTML.

Lista mailingowa
Jest to usługa pozwalająca definiować listy kont pocztowych przypisanych do jednego adresu. Jest to trochę podobne do multialiasu, ale posiada kilka funkcji administracyjnych takich jak: samodzielne zapisywanie się na listę, trzymanie archiwum, moderacja (nadzorowanie) poczty itp.

MySQL
Patrz Baza danych SQL.

PERL
Język programowania, często wykorzystywany do tworzenia stron www poprzez skrypty CGI.

PHP
Bardzo łatwy język programowania, wykorzystywany do tworzenia stron www. Działa na zasadzie CGI, ale z uwagi na jego szybkość działania często wyróżnia się go jako osobny sposób na tworzenie stron www.

Podstrona / Poddomena
Jeśli masz u nas serwer wirtualny twojadomena.pl, to możesz sobie zdefiniować podstronę strona1.twojadomena.pl. Pliki strony umieszczasz po prostu we wskazanym katalogu strony głównej. strona1 może oczywiście być dowolną nazwą i jest jednocześni poddomeną domeny twojadomena.pl.

POP3 (post office protocol)
Jest to protokół odbierania poczty z serwera poczty. Serwer POP3 jest serwerem poczty przychodzącej (patrz też SMTP oraz IMAP).
Nasz serwer POP3 obsługuje bezpieczne połączenia SSL.

PostgreSQL
Patrz Baza danych SQL.

Quota
Inaczej ograniczenie dyskowe. Jeśli twój serwer wirtualny ma pojemność 100MB, to ma właśnie ustawioną quotę na 100MB. Takie ograniczenie nazywamy miękkim (soft), ponieważ wartość quoty można przekroczyć, czyli można mieć na serwerze 200MB.
Wyróżniana jest również Quota twarda (hard), wartości której nie można przekroczyć. Jeśli serwer lub konto pocztowe osiągnie wartość twardej quoty, dalsze dane nie bedą zapisywane na serwerze.

Serwer DNS
Jest to serwer obsługujący (utrzymujący) domenę. Dla każdej domeny są potrzebne co najmniej dwa takie serwery. Nasza firma ma ich trzy na różnych łączach. Na takim serwerze są zdefiniowane wszystkie dane o domenie takie jak np. adres IP dla poszczególnych nazw.

Skaner antywirusowy
Program, ktory skanuje przychodzącą pocztę. Jeśli wykryje w niej wirusa (także w załącznikach), to usuwa mail, lub wysyła ostrzeżenie o znalezionym wirusie. Niestety usuwanie wirusa z załącznika (leczenie) jest dość kłopotliwe i nie jest standardowo dostępne na naszym serwerze.

SMTP (simple mail transfer protocol)
Jest to protokół wysyłania poczty przez serwera poczty. Serwer SMTP jest serwerem poczty wychodzącej (patrz też POP3 oraz IMAP).
Nasz serwer SMTP obsługuje bezpieczne połączenia SSL oraz autoryzacje użytkownika (czasem nawet jej wymaga).

SSI (server side incudes)
Jest to rozszerzenie HTML pozwalające dodawać zawartość strony w momencie przesyłania jej do przeglądarki klienta. Tą zawartością może być inny dokument HTML bądź skrypt CGI. Jest to przydatne, jeśli często modyfikujemy zawartość strony www, ale nie jej wygląd. Pliki używające rozszerzenia SSI powinny mieć rozszerzenie .shtml.

SSL (secure socket layer)
Jest to bezpieczny i poufny protokół wymiany danych w internecie. Jest tak dlatego, że dane przesyłane przez sieć są szyfrowane w taki sposób, aby nikt postronny nie był w stanie ich odszyfrować. Protokół SSL może być użyty w każdym rodzaju połączenia (www, ftp, poczta itd.). Jeśli chcesz na stronie prezentować poufne dane, bądź pobierać takie dane od klientów (np. dane osobowe, hasła, numery kart kredytowych), to powinieneś użyć protokołu SSL.
Nasze serwery obsługują ten protokół.

Statystyki i licznik odwiedzin
Są to w zasadzie dwie różne sprawy. Licznik odwiedzin to po prostu wyświetlana na stronie www liczba gości, która odwiedziła stronę. Statystyki, to różne dane pokazujące w jaki sposób kształtowała się odwiedzalność strony www. Są to między innymi: jak często, skąd, jaką przeglądarką, którą podstronę itp. Statystyki są generowane dziennie.

Wirtualny crontab
Jest to usługa pozwalająca umieścić na swoim koncie program, który będzie przez serwer uruchamiany cyklicznie o zadanej porze, np. każdego piątku o godz. 18:01 lub co 6 godzin.

TuxNet Sp. z o. o.   koresp. ul. Wołoska 82a m. 12,   02-507 Warszawa,
tel +48 608 288 588